Sollicitatievragen in het onderwijs

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen in het sollicitatiegesprek voor het onderwijs. Neem de tijd om te bedenken wat u zou antwoorden op deze vragen. Dit kan een hoop stress voorkomen.

1. Kunt u wat vertellen over uzelf?
- Uw antwoord op deze vraag zou moeten aansluiten op de gestelde eisen aan de vacature, en de bedrijfscultuur. Wanneer uw sollicitatiegesprek bijvoorbeeld plaatsvindt op een katholieke school, zou u kunnen vertellen over uw katholieke achtergrond.

2. Wat zijn uw sterke punten?
- Vertel in uw antwoord iets dat u bij uw vorige baan bereikt heeft, dat u goed bent in plannen, nooit deadlines mist e.d. Let er wel op dat u niet eindeloos blijft doorgaan. Het kan dan zijn dan u arrogant overkomt. Wees bescheiden.

3. Wat zijn uw zwakke punten?
- Wanneer deze vraag wordt gesteld kunt u proberen een zwak punt te veranderen in een sterk punt. U zou dan bijvoorbeeld kunnen antwoorden dat u wellicht teveel tijd besteed aan nakijkwerk, maar dat dit een gevolg is van een uw sterke wens om geen fouten te maken.

4. Hoe gaat u om met kritiek?

5. Kunt u uw werkstijl omschrijven?
- Let er bij het beantwoorden van deze vraag op dat u niet als gehaast overkomt. U mag best vertellen dat u snel werkt, let er dan wel op dat uw antwoord zich niet vertaald in een gehaaste werkstijl.

6. Wat verwacht u van collega’s?

7. Hoe zouden anderen u omschrijven?
- Geef in uw antwoord positieve kenmerken aan. Wanneer u een negatief kenmerk omschrijft zou u dat moeten veranderen in een positieve uitkomst als bij de vraag naar uw zwakke punten.

8. Waarom heeft u voor het beroep leerkracht gekozen?
- Laat uit uw antwoord naar voren komen dat u bewust heeft gekozen om leerkracht te worden.

9. Wat weet u van ons bedrijf?
- Doe uw onderzoek naar de structuur en achtergrond van het bedrijf waar u solliciteert goed. U kunt bij het beantwoorden van deze vraag aangeven dat de bedrijfsstructuur en/of achtergrond goed aansluit bij uw eigen werkstijl en/of achtergrond.

10. Wat is uw motivatie om voor deze baan te kiezen?
- Benadruk in uw antwoord op deze vraag de overeenkomsten tussen uw competenties en de competenties die vereist zijn voor de baan. U antwoord zou moeten aantonen dat u zeer geschikt bent voor deze specifieke baan. Daarnaast kunt u het hebben over de school en haar achtergrond. Vertel wat u trekt aan deze specifieke baan en het bedrijf.

11. Wat zijn uw verwachtingen voor deze baan?
- Laat in uw antwoord eerlijk blijken als u niet helemaal zeker bent. U kunt in uw antwoord voor deze vraag stellen aan uw werkgever over de baan, en zo uw interesse laten blijken. Vertel dan eerst wat u al weet, en stel enkele verdiepingsvragen.

12. Wat is uw ideale baan?
- Let er op bij het beantwoorden op deze vraag dat uw ideale baan kenmerken bevat van de baan waarnaar u solliciteert.

13. Wat zijn uw ervaringen met uw vorige baan?
- Let er op dat u zich bij het beantwoorden van deze vraag niet teveel richt op het bedrijf, maar voornamelijk op de baan zelf. Pas op dat u zich niet alleen negatief uitlaat over uw vorige baan. Hiermee wekt u een negatieve indruk.

14. Waarom vertrekt u bij uw huidige werkgever?
- Ook hier geldt dat u zich niet te negatief moet uitlaten over uw vorige werkgever. Uw antwoord zou van alles kunnen zijn, van een gelimiteerde mogelijkheid tot doorgroeien bij uw vorige werkgever tot het vinden van een nieuwe uitdaging. Vermijdt in ieder geval een negatieve antwoorden als: ik had ruzie met mijn vorige werkgever, mijn vorige werkgever betaalde niet genoeg enz.

15. Waarom denkt u de meest geschikte kandidaat te zijn voor deze baan?
- Bij het beantwoorden van deze vraag zou u zich moeten richten op het geven van voorbeelden waaruit blijkt dat uw vaardigheden perfect aansluiten op de vereiste vaardigheden voor de vacature. U kunt hierbij opsommen wat er vereist wordt in de vacature, en wat er wordt weergegeven in uw CV.