Curriculum vitae in het onderwijs, hoe en wat?

Hoewel u waarschijnlijk al tal van sollicitaties heeft doorlopen wordt het solliciteren zelf er niet makkelijker op. Het succes van een sollicitatie is mede afhankelijk van de voorbereiding op de sollicitatie. Een groot deel van deze voorbereiding betreft het opstellen van een geschikte cv.

Op de volgende pagina’s vindt u verschillende tips met betrekking tot het opstellen van een curriculum vitae die te gebruiken is voor het solliciteren naar een baan in het onderwijs.

Wat is een curriculum vitae?

Een curriculum vitae, of kortweg cv, is een document waarin iemand een samenvatting van zijn leven geeft, met name wat betreft behaalde diploma's en werkervaring. Een cv wordt bijvoorbeeld gebruikt bij sollicitaties.

Bij sollicitaties wordt veelal een curriculum vitae meegezonden met de sollicitatiebrief. Het cv geeft dan een overzicht van voor de functie waar men op solliciteert relevante opleidingen, werkervaring en nevenactiviteiten. Het cv is een afspiegeling van de opsteller. Meestal worden de verschillende onderdelen van het cv in omgekeerd chronologische volgorde weergegeven. Dat betekent bijvoorbeeld dat in het onderdeel met opleidingen de laatst gevolgde opleiding bovenaan staat. De lengte van het cv is onafhankelijk van de hoeveelheid relevante opleidingen, werkervaring en nevenactiviteiten, en hangt samen met de functie waar men op solliciteert. Voor veel functies wordt een cv van 1,5 à 2 kantjes A4 als wenselijk gezien, maar in sectoren als IT is een langer cv (met meer ruimte voor een omschrijving van projecten) gebruikelijk.

Bron: Wikipedia

Op Onderwijsjob.be bieden wij de volgende informatie met betrekking tot cv's:

Voorbeelden van cv's speciaal voor sollicitaties in het onderwijs
Basisregels met betrekking tot het opstellen van een cv voor het onderwijs

Wanneer u ervoor kiest een account aan te maken op Onderwijsjob.be kunt u een eigen professioneel cv aanmaken via de website. Deze kunt u dan ook direct online meesturen met uw sollicitatiebrief, mocht u een geschikte vacature vinden op de website.

Om een account aan te maken op Onderwijsjob.be Klik hier

Voorbeeld van de Onderwijsjob cv na het aanmaken van een account

POnderwijsjob cv